Talaalada

Qof kasta oo jira 6 bilood iyo kuwa ka weyn ayaa hadda loo ogol yahay tallaalka COVID-19.

Hel Tallaalkaaga COVID-19 ee bilaashka ah.

 • Qof kasta oo jira 6 bilood iyo kuwa ka weyn ayaa hadda loo ogol yahay tallaalka COVID-19.
 • Wax caymis ah looma baahna. Aqoonsi looma baahna.
 • Weli waxaad heli kartaa tallaalka COVID-19 ee koowaad si aad u ilaaliso naftaada, qoyskaaga iyo bulshadaada, haddii aad doorato.
 • Hubso in ay qoyskaagu la socodaan tallaalada COVID-19 iyo kuwa xoojinta ah. Xarumaha Xakamaynta Cudurrada (CDC) ayaa u oggolaatay tallaalka xoojinta dadka oo da'doodu tahay 6 bilood iyo ka weyn.

Rugaha Caafimaadka ee Bulshada

Beginning of tab section with 3 tabs. Left and right arrow keys will navigate between tab navigation links.

Rugaha caafimaadka ee degmada Ramsey

Caafimaadka Dadweynaha ee Degmada Ramsey - Saint Paul iyo la hawlgalayaasha bulshada waxay bixiyaan rugaha tallaalka COVID-19 oo bilaash ah ee dhammaan dadka u qalma ee da'doodu tahay 6 bilood iyo ka weyn. Tallaalka deyrta 2023 ee la cusboonaysiiyay ayaa laga heli karaa rugahaan.

 • Looma baahna kaadhka aqoonsiga ama caymis caafimaad.
 • You can get an updated shot with Ramsey County, even if you got other doses somewhere else.
 • Maaskaro ayaa lagu talinayaa in lagu gashado dhammaan rugaha tallaalka ee degmada Ramsey.

Wac khadka talaalka Caafimaadka Dadweynaha haad su'aalo qabto: 651-266-1190 (Isniin - Jimce: 8 subaxnimo - 4:30 galabnimo).

Consulate of Mexico

797 East 7th St.
Saint Paul 55106

 • Diisambar 6 (2 galabnimo - 6 galabnimo)​
  Laba-difaac laha Pfizer ee 6 bilood iyo ka weyn ee qiyaas kasta. Tallaalka hargabka.
  Ma jirto ballan loo baahan yahay.
   
 • Diisambar 20 (2 galabnimo - 6 galabnimo)​
  Laba-difaac laha Pfizer ee 6 bilood iyo ka weyn ee qiyaas kasta. Tallaalka hargabka.
  Ma jirto ballan loo baahan yahay.
   
 • Diisambar 27 (2 galabnimo - 6 galabnimo)​
  Laba-difaac laha Pfizer ee 6 bilood iyo ka weyn ee qiyaas kasta. Tallaalka hargabka.
  Ma jirto ballan loo baahan yahay.

Waa lagugu soo dhawaynayaa balan la'aan ama waad qabsan kartaa ballan. Si aad ballan u qabsatid, wac 612-296-4172. Available in English and Spanish.

Waxaa ka fili kartaa ballantaada

 • Ha iman rugta caafimaadka haddii aad la kulantay qof laga helay COVID-19, haddii aad qandho leedahay ama aad dareento xanuun.

Waxaa ka fili kartaa ballantaada

 • Waxaan kaaga baahanahay inaad noo sheegto magacaaga koowaad, magaca dambe, taariikhda dhalashada iyo cinwaanka gurigaaga.
 • Looma baahna kaadhka aqoonsiga ama caymis caafimaad.
 • Kadib markaad hesho tallaalka, qorshee inaad fadhiiso 15-30 daqiiqo kormeer caafimaad.

Rugaha caafimaadka ee ay bixiyaan shuraakada bulshadu

Iskaashato badan oo bulshada ah ayaa martigelinaya rugaha tallaalka ee degmada Ramsey oo dhan. Tallaalka deyrta 2023 ee la cusboonaysiiyay ayaa laga heli karaa rugahaan. Hel xarun caafimaad oo kuu dhow. Fadlan dib u eeg si aad u heshid rugaha caafimaadka mustaqbalka la qaban doono.

Consulate of Mexico

797 East 7th St.
Saint Paul 55106

 • Diisambar 6 (2 - 6 galabnimo)
  Laba-difaac laha Pfizer ee 6 bilood iyo ka weyn ee qiyaas kasta. Tallaalka hargabka.
  Ma jirto ballan loo baahan yahay.

Twin Cities Recovery with CWC

3400 East Lake St.,
Minneapolis, 55407

 • Diisambar 8 (1 - 4 galabnimo)
  Laba-difaac laha Pfizer ee 5 sano iyo ka weyn ee qiyaas kasta. Tallaalka hargabka.
  Ma jirto ballan loo baahan yahay.

Consulate of Mexico

797 East 7th St.
Saint Paul 55106

 • Diisambar 9 (9 subaxnimo - 1 galabnimo)
  Laba-difaac laha Pfizer ee 6 bilood iyo ka weyn ee qiyaas kasta. Tallaalka hargabka.
  Ma jirto ballan loo baahan yahay.

A Mother's Love-- Northside Community Center at Cub

701 West Broadway,
Minneapolis, 55411

 • Diisambar 12 (4:30 - 7 galabnimo)
  Laba-difaac laha Pfizer ee 5 sano iyo ka weyn ee qiyaas kasta. Tallaalka hargabka. Mpox vaccine.
  Ma jirto ballan loo baahan yahay.

CLUES

797 East 7th Street,
Saint Paul, 55106

 • Diisambar 15 (1:30 - 5:30 galabnimo)
  Laba-difaac laha Pfizer ee 6 bilood iyo ka weyn ee qiyaas kasta. Tallaalka hargabka.
  Ma jirto ballan loo baahan yahay.

Consulate of Mexico

797 East 7th St.
Saint Paul 55106

 • Diisambar 20 (2 - 6 galabnimo)
  Laba-difaac laha Pfizer ee 6 bilood iyo ka weyn ee qiyaas kasta. Tallaalka hargabka.
  Ma jirto ballan loo baahan yahay.

Vietnamese Social Services

277 University Ave. W.,
Saint Paul, 55103

 • Diisambar 20 (2 - 6 galabnimo)
  Laba-difaac laha Pfizer ee 5 sano iyo ka weyn ee qiyaas kasta. Tallaalka hargabka. Mpox vaccine.
  Ma jirto ballan loo baahan yahay.

Consulate of Mexico

797 East 7th St.
Saint Paul 55106

 • Diisambar 27 (2 - 6 galabnimo)
  Laba-difaac laha Pfizer ee 6 bilood iyo ka weyn ee qiyaas kasta. Tallaalka hargabka.
  Ma jirto ballan loo baahan yahay.

Codsiyada tallaalka COVID-19 ee guriga dhexdiisa

Ballamaha guriga dhexdiisa ee tallaalka COVID-19 waxaa laga heli karaa Waaxda Caafimaadka ee Minnesota (Minnesota Department of Health). Adeegan waa loo sameeyey dadka aan si fudud uga bixi karin guriga iyo caruurta. Maclumaad dheeraad ah.

Ballan qabso

Wac 1-833-431-2053. Adeegyada luqadda ayaa diyaar ah.

 • Isniin, Arbaco, Jimco: 9 subaxnimo ilaa 5 galabnimo.
 • Talaado, Khamiis: 9 subaxnimo ilaa 7 galabnimo.
Back to tab navigation. End of tab content.

Garoojooyinka tallaalka la cusboonaysiiyay

Kaarka Tallaalka